SARAJEVO DANCE FESTIVAL 15.10.2017

NAPOMENA
Prijavljivanje - odjavljivanje takmičara vrše plesni klubovi koji se najprije moraju registrovati!
Prilikom registracije, odredite sami svoje KORISNIČKO IME i LOZINKU.
Zapamtite ih, jer se sa njima logujete kako bi prijavili ili odjavili takmičare.
Ako ste zaboravili svoje korisničko ime ili lozinku, nemojte ponovo registrovati klub - izaberite prvu opciju!
U formi za logovanje zatražite svoje podatke i dobićete ih na svoj e-mai.

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE : 12.10.2017 do 20:00
ROK ZA UPLOAD MUZIKE : 14.10.2017 do 20:00
Compiled by MasterDance ® MasterSoft