SARAJEVO DANCE FESTIVAL 15.10.2017


PRIJAVLJENE DISCIPLINE (Ažurirana : 19.07.2024)
ŠKOLSKA LIGA
R.br R.br Kategorija Sastav Uzrast-razred Takmičara
1 1 F razred - pocetni(valcer i cha cha) Solo Ciciban (do 7.g.) 15
2 2 F razred - pocetni(valcer i cha cha) Parovi Ciciban (do 7.g.) 6
3 3 E razred - napredni (valcer,quickstep,cha cha,jive) Parovi Ciciban (do 7.g.) 1
4 4 LA/ST koreografije - napredni Formacija Ciciban (do 7.g.) 1
5 1 F razred - pocetni(valcer i cha cha) Solo Pioniri 1 (8.g-9.g) 10
6 2 E razred - napredni (valcer,quickstep,cha cha,jive) Solo Pioniri 1 (8.g-9.g) 2
7 3 F razred - pocetni(valcer i cha cha) Parovi Pioniri 1 (8.g-9.g) 10
8 4 E razred - napredni (valcer,quickstep,cha cha,jive) Parovi Pioniri 1 (8.g-9.g) 2
9 1 F razred - pocetni(valcer i cha cha) Solo Pioniri 2 (10.g-11.g) 11
10 2 E razred - napredni (valcer,quickstep,cha cha,jive) Solo Pioniri 2 (10.g-11.g) 4
11 3 F razred - pocetni(valcer i cha cha) Parovi Pioniri 2 (10.g-11.g) 4
12 4 E razred - napredni (valcer,quickstep,cha cha,jive) Parovi Pioniri 2 (10.g-11.g) 6
13 5 Latino Show - napredni Formacija Pioniri 2 (10.g-11.g) 1
14 1 F razred - pocetni(valcer i cha cha) Solo Juniori 1 (12.g-13.g) 4
15 2 E razred - napredni (valcer,quickstep,cha cha,jive) Solo Juniori 1 (12.g-13.g) 7
16 3 F razred - pocetni(valcer i cha cha) Parovi Juniori 1 (12.g-13.g) 1
17 4 E razred - napredni (valcer,quickstep,cha cha,jive) Parovi Juniori 1 (12.g-13.g) 2
18 5 Latino Show - napredni Grupa Juniori 1 (12.g-13.g) 1
19 1 F razred - pocetni(valcer i cha cha) Solo Juniori 2 (14.g-15.g) 3
20 2 E razred - napredni (valcer,quickstep,cha cha,jive) Solo Juniori 2 (14.g-15.g) 3
21 3 F razred - pocetni(valcer i cha cha) Parovi Juniori 2 (14.g-15.g) 2
22 4 E razred - napredni (valcer,quickstep,cha cha,jive) Parovi Juniori 2 (14.g-15.g) 1
23 1 F razred - pocetni(valcer i cha cha) Solo Youth (16.g-19.g) 4
MODERNI PLES
R.br R.br Kategorija Sastav Uzrast-razred Takmičara
24 1 Hip hop Solo M Mini (4-6) 1
25 2 Show dance Grupa Mini (4-6) 1
26 3 MTV Formacija Mini (4-6) 1
27 1 Hip hop Solo F Djeca 1 (7-9) 3
28 2 Electro Solo M Djeca 1 (7-9) 1
29 3 Latin Grupa Djeca 1 (7-9) 1
30 4 Show dance Formacija Djeca 1 (7-9) 1
31 1 Show dance Solo F Djeca 2 (10-12) 1
32 2 Hip hop Solo F Djeca 2 (10-12) 3
33 3 Contemporary Solo F Djeca 2 (10-12) 1
34 4 Hip hop Solo M Djeca 2 (10-12) 1
35 5 Hip hop Duo Djeca 2 (10-12) 1
36 6 Show dance Grupa Djeca 2 (10-12) 1
37 7 Hip hop Grupa Djeca 2 (10-12) 1
38 8 Latin Grupa Djeca 2 (10-12) 1
39 9 Latin Formacija Djeca 2 (10-12) 1
40 1 Hip hop Solo F Juniori (13 - 16) 2
41 2 Electro Solo F Juniori (13 - 16) 1
42 3 Street dance Duo Juniori (13 - 16) 2
43 4 Hip hop Duo Juniori (13 - 16) 1
44 5 Latin Grupa Juniori (13 - 16) 2
45 6 Street dance Formacija Juniori (13 - 16) 2
46 7 Open Formacija Juniori (13 - 16) 1
47 1 Latin Duo Odrasli (16+) 1
48 2 MTV Grupa Odrasli (16+) 1
49 3 Latin Grupa Odrasli (16+) 1
Compiled by MasterDance © MasterSoft