TAKMIČENJE U MODERNIM PLESOVIMA 16.09.2017

NAPOMENA
Prijavljivanje - odjavljivanje takmičara vrše plesni klubovi koji se najprije moraju registrovati!
Prilikom registracije, odredite sami svoje KORISNIČKO IME i LOZINKU.
Zapamtite ih, jer se sa njima logujete kako bi prijavili ili odjavili takmičare.
Ako ste zaboravili svoje korisničko ime ili lozinku, nemojte ponovo registrovati klub - izaberite prvu opciju!
U formi za logovanje zatražite svoje podatke i dobićete ih na svoj e-mai.

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE : 13.09.2017 do 24:00
ROK ZA ODJAVLJIVANJE : 14.09.2017 do 18:00
ROK ZA UPLOAD MUZIKE : 15.09.2017 do 21:00
Compiled by MasterDance ® MasterSoft